เบอร์โทร วัดอมราวราราม

แขวงคลองถนน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพ