เบอร์โทร วัดอมรคีรี

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพ