เบอร์โทร วัดอภัยทายาราม

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพ