เบอร์โทร วัดหลักสาม

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพ