เบอร์โทร วัดหม้อคำตวง

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่