เบอร์โทร วัดหมื่นเงินกอง

ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่