เบอร์โทร วัดหมื่นสาร

ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่