เบอร์โทร วัดหมื่นล้าน

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่