เบอร์โทร วัดหมื่นตูม

ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่