เบอร์โทร วัดหนองใหญ่

แขวงสายไหม เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพ