เบอร์โทร วัดหนองแขม

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพ