เบอร์โทร วัดหนองจอก

แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพ