เบอร์โทร วัดสิตาราม

แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพ