เบอร์โทร วัดสิงห์

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพ