เบอร์โทร วัดสิงห์

แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพ