เบอร์โทร วัดสารอด

แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพ