เบอร์โทร วัดสามัคคีธรรม

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพ