เบอร์โทร วัดสาครสุ่นประชาสรรค์

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพ