เบอร์โทร วัดสันพระเนตร

ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่