เบอร์โทร วัดสันป่าเลียง

ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่