เบอร์โทร วัดสันนาเม็ง

ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่