เบอร์โทร วัดสันทรายมูล

ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่