เบอร์โทร วัดสังฆราชา

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพ