เบอร์โทร วัดสังข์กระจาย

แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพ