เบอร์โทร วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพ