เบอร์โทร วัดสวนพลู

แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพ