เบอร์โทร วัดศรีโสดา

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่