เบอร์โทร วัดศรีโขง

ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่