เบอร์โทร วัดศรีสุพรรณ

ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่