เบอร์โทร วัดศรีปิงเมือง

ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่