เบอร์โทร วัดศรีบัวเงิน

ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่