เบอร์โทร วัดศรีนวล

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพ