เบอร์โทร วัดวิสุทธารัตนาราม

แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพ