เบอร์โทร วัดวิมุตยาราม

แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพ