เบอร์โทร วัดวิจิตรการนิมิตร

แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ