เบอร์โทร วัดวังสิงห์คำ

ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่