เบอร์โทร วัดล่ามช้าง

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่