เบอร์โทร วัดลำวังคาสุทธาวาส

แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพ