เบอร์โทร วัดลำพะอง

แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพ