เบอร์โทร วัดลำผักชี

แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพ