เบอร์โทร วัดลำต้อยติ่ง

แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพ