เบอร์โทร วัดลานบุญ

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพ