เบอร์โทร วัดลาดปลาเค้า

แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพ