เบอร์โทร วัดลาดกระบัง

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพ