เบอร์โทร วัดลอยเคราะห์

ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่