เบอร์โทร วัดร้องอ้อ

ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่