เบอร์โทร วัดราษฎร์บูรณะ

แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพ