เบอร์โทร วัดราษฎร์นิยมธรรม

แขวงคลองถนน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพ