เบอร์โทร วัดรางบัว

แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ