เบอร์โทร วัดยางบางจาก

แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ